کــــرد اربـــیــــل
ثبت شرکتها در اربیل کردستان عراق

ثبت شرکت در کردستان عراق اربیل پایتخت کردستان


ثبت شرکت بازرگانی محلی عراقی در اربیل در 15 روز 
با مناسب ترین قیمت فقط 4500$ بابت( اقامت موقت و دائم برای مدیر عامل، وکیل و حسابدار به مدت 1 سال در پرونده شرکت شما، وکیل برای ثبت شرکت، و کارت بازرگانی برای مدیر عامل شرکت) بدون هیچ پورسانتی و معرفی مستقیم به وکیل در اربیل
آشنا به زبان فارسی.
 
ثبت شعبه شرکت ایرانی در اربیل شرکت ساختمان سازی  و....
با گرفتن اقامت موقت و دائم برای مدیر شرکت
با قیمتی مناسب فقط با 7000$ بابت (اقامت موقت و دائم برای مدیر عامل، وکیل و حسابدار و مهندس به مدت 1 سال در پرونده شعبه شرکت شما، وکیل برای ثبت شرکت) بدون دریافت هیچ گونه پورسانتی و معرفی مستقیم به وکیل در اربیل
آشنا به زبان فارسی.

با ما تماس بکیرید

00989183778752

00989184428752

jamshid_jg@yahoo.com

kurd_sabt_erbil@yahoo.com